MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY ,,PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"

piekna nasza polska cala 2-1.jpg

NASZA PLACÓWKA BIERZE UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM ,,PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"

               Nasze przedszkole po raz kolejny bierze udział w Międzynarodowym   

                      Projekcie   Edukacyjnym  „Piękna Nasza Polska Cała”

                                          Rok szkolny 2021/2022

 

Honorowy patronat nad Projektem objęli:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego

Łódzki Kurator Oświaty

Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola

Telewizja Aleksandrowski Kurier

Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

Realizacja projektu jest zaplanowana od 25.09.2021 r. do 25.06.2022 r. i przewiduje wykonanie min. 20 zadań z bazy pomysłów przewidzianej przez organizatorów.

Koordynatorem w naszym przedszkolu jest Edyta Szymańska.

 

 Cele:

 • - kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
 • - rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,
 • - poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca)
 • - budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość,
 • - przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu),
 • - uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
 • - poznanie legend i baśni polskich,
 • - dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury, · okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia;
  - poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem,
 • - kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka "wiem kim jestem",
 • - kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji,
 • - rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie    do niesienia pomocy innym.
 •  

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i 5 kierunkiem polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2021/2022.

Powrót na początek strony