RAMOWY ROZKŁAD DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

kindergarten-2204239_1280.jpg

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

 

6.00 – 8.00    Schodzenie się dzieci. Swobodna aktywność w  kącikach zainteresowań, zgodnie z potrzebami

dzieci, tworzenie okazji do wymiany informacji z rodzicami. Praca  indywidualna z dziećmi.

8.00 –  8.30  Zabawy integracyjne, zabawy muzyczno-ruchowe, ćwiczenia  ogólnorozwojowe.

8.30 – 9.00   Czynności przygotowujące do śniadania , śniadanie.

9.00 – 9.30  Zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową  i program wychowania przedszkolnego

, w zależności od grypy  wiekowej; 3latki ( 15 min.) ,4 latki (20 min.),5 latki ( 30 min.)

9.30 – 10.30 Zabawy dowolne dzieci wg własnych pomysłów przy niewielkim udziale

nauczyciela.

10.30-11.30 Spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu.

11.30-12.30 Czynności przygotowujące do obiadu .Obiad.

12.30-14.00 Poobiedni odpoczynek( w zależności  od grupy wiekowej).

 Muzykoterapia, bajkoterapia, relaksacja.

14.00 – 14.15 Gry i zabawy dydaktyczne, badawcze, ruchowe. Dodatkowe działania edukacyjne 

(kompensacyjne, wyrównawcze, stymulacyjne).                  

14.15 – 14.45 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.45-16.00 Zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu. Rozmowy kierowane na tematy zgodne

z zainteresowaniami dzieci.  Kontakty z rodzicami.

Powrót na początek strony