KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY „NAJBARDZIEJ WYSTRZAŁOWA MASKA KARNAWAŁOWA”

MA.jpg

KONKURS DLA GRUPY MOTYLKI

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO

NAJBARDZIEJ WYSTRZAŁOWA MASKA KARNAWAŁOWA”

ADRESOWANEGO DO RODZICÓW Z DZIEĆMI Z GRUPY PRZEDSZKOLNEJ  MOTYLKI

CELE KONKURSU:

➢ Rozwijanie samodzielności dziecka,

➢ Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni i wrażliwości estetycznej,

➢ Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi,

➢ Rozbudzanie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy.

 

ORGANIZATORZY KONKURSU:

Nauczyciele Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Puławach : Edyta Szymańska ,Wiesława Łopatek

 

REGULAMIN KONKURSU:

  1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych z grupy Motylki .
  2. Zadaniem uczestników jest wykonanie maski karnawałowej.

 Ze względu na nieograniczoną wyobraźnię dziecka forma i technika pracy dowolna.

  1. Każdy uczestnik wykonuje 1 maskę karnawałową .
  2. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora pracy.
  3. Prace należy dostarczyć osobiście do dnia 03.02.2023 r.
  4. Prace oceniane będą pod kątem zgodności z tematem, oryginalności oraz wrażenia artystycznego. Komisję konkursową powołuje organizator.
  5. Do wykonanej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu (załącznik nr 1) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku dziecka (załącznik nr 2) i nauczyciela (Załącznik nr 3).
  6. Autorzy nagrodzonych prac otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe, a rodzice podziękowania.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.02.2023 roku podczas Balu Karnawałowego.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Powrót na początek strony